Maj 16

Czy komputer będzie lepszy od człowieka?

Razem z nami – nasi koledzy z CIŚ i Politechniki Warszawskiej pracują nad tym pytaniem od kilku miesięcy. Dotychczasowe efekty ich pracy można podsumować następująco:

Za nami długie miesiące prac koncepcyjnych, analiz i symulacji, które zaowocowały pięknym finałem. Wspólnie z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku i Politechniką Warszawską w Sport Vision Technology opracowaliśmy koncepcję systemu, która dzięki sieciom neuronowym pozwoli komputerom zrozumieć obraz widowiska sportowego z kamer wideo. Odtworzą trójwymiarową przestrzeń z dokładnością wyższą niż uzyskana przez ludzkie oko i mózg.

Dzięki współpracy z Politechniką Warszawską zbadane zostanie również wykorzystanie radarów i termowizji. Sama Sport Vision Technology opracuje komponenty niezbędne do komercyjnego wdrożenia.Wyniki naszej pracy zostały wysoko ocenione w konkursie NCBiR i otrzymały najwyższe finansowanie.

Teraz mamy kilka lat ciężkiej, kreatywnej pracy, prawdopodobnie pełnej niespodzianek i nowych rozwiązań. Mamy nadzieję przyczynić się do rozwoju coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań sztucznej inteligencji, które wykonają dla nas najbardziej nudną i ciężką pracę oraz stworzą nowe klasy i zawody, o których nigdy nie marzyliśmy.
Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć to w prawdziwym życiu.

Zdjęcie Thomasa Serera na Unsplash

More news

Maj 19

Zatrudniamy!

Dołącz do nas, aby wziąć udział w tym fascynującym projekcie

Read more